Câu chuyện

150605564131.jpg

Doanh nghiệp khởi nghiệp cần vốn để bắt đầu phát triển ý tưởng. Làm thế nào để ngân hàng cho vay trong khi startup chưa có sản phẩm cụ thể?