16/12

2017

Khóa học Reiki Healing Level 1

Kết thúc khóa học cùng Master Brahmajarn Lee Wei De, học viên sẽ có được 1 phương ...

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) - Tầng 7, số 7 Xã Đàn

15/12

2017

Vị thế của Doanh nghiệp KHCN trong bối cảnh Quốc gia...

Hội thảo “Vị thế của Doanh nghiệp KH&CN trong bối cảnh quốc gia khởi nghiệp” được ...

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) - Tầng 7, số 7 Xã Đàn

23/11

2017

Chung kết "UberEXCHANGE - Khởi nghiệp Thông minh"

Khởi động từ tháng 4 năm 2017 và thu hút hàng nghìn start-up, bạn trẻ với tham vọn...

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) - tầng 7, số 7 Xã Đàn

14/10

2017

YES | Energy - Khóa học Reiki Cấp 1

Xóa tan stress, nâng cao sức khỏe, trí lực và khơi nguồn cảm hứng sáng tạo. Đó là ...

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) - tầng 7, số 7 Xã Đàn

13/10

2017

YES | Energy - Năng lượng Vũ trụ & Reiki

Năng lượng Vũ trụ và Reiki là gì? Thực hành Reiki như thế nào để có thể mang lạ...

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) - tầng 7, số 7 Xã Đàn