Cần hình thành Cộng đồng Chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập
Ngày 04/10/2017

Để hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn, mọi nguồn lực trí tuệ cần phải được huy động tham gia đóng góp, trong đó có các chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập.

Chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập – họ là ai?

Trong những năm qua, cộng đồng chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập đã và đang hình thành khá đa dạng. Họ chính là những mảnh ghép đặc sắc, mang trong mình những hơi thở thực chiến của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Các chuyên gia này bao gồm những chuyên viên phát triển cộng đồng, các nhà quản lý tham gia vào hệ sinh thái, các startup về công nghệ và đổi mới sáng tạo, các nhà nghiên cứu chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn, giảng viên tại các trường đại học...

Hoạt động với tư cách độc lập, các chuyên gia này là tuyến đầu chứng kiến, xử lý, hỗ trợ và giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh trong hệ sinh thái. Tất cả họ có chung một niềm đam mê đó là đóng góp chuyên môn, tri thức vào sự nghiệp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Vì sao cần hình thành Cộng đồng Chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập?

Các chuyên gia khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không trực tiếp vận hành các đơn vị tổ chức trong hệ sinh thái khởi nghiệp như vườn ươm doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành liên quan tới hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp của nhà nước, NGO, các quỹ đầu tư, tổ chức tăng tốc khởi nghiệp, các chuyên viên thuộc đoàn hội tại các địa phương…

Do đó, sự hình thành Cộng đồng Chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập sẽ kết nối họ, tạo ra kênh cung cấp các thông tin độc lập, cập nhật và có giá trị về các hoạt động trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Đồng thời, Cộng đồng này cũng huy động nguồn lực trí thức và vật lực độc lập, tạo giá trị cộng thêm cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Cơ cấu Cộng đồng sẽ vận hành thế nào?

Khi hình thành Cộng đồng Chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập, các chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các trường, học viện không tham gia vào vị trí quản lý và lãnh đạo; đồng thời còn có sự góp mặt của các startup trong các lĩnh vực quan tâm; Các nhà đầu tư thiên thần; Các lãnh đạo quản lý tại doanh nghiệp; Các chuyên gia các ngành liên quan như luật pháp, nghiên cứu kinh tế…

Trong đó, các Chuyên gia sẽ tham gia các sự kiện khởi nghiệp; Thu thập báo cáo định kỳ về tình hình xảy ra trong hệ sinh thái khởi nghiệp; Tham gia với tư cách Chuyên viên vào các hoạt động chuyên môn trong hệ sinh thái; Phản biện đóng góp các chính sách, chủ trương của Nhà nước về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong hệ sinh thái.

Các Chuyên gia tình nguyện tham gia vào Cộng đồng Chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp độc lập xin vui lòng liên lạc qua địa chỉ:

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs) 

Địa chỉ: tầng 7, số 7 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0925 88 3636

Email: info@vietnamsys.vn