• 150019182850.png
  • 1499967528767.png
1534237849622.jpg

'Shark' Trần Anh Vương: 'Thành công là phép cộng của thất bại và hành động'

Ông Trần Anh Vương chia sẻ về những lần vấp váp trong thương trường và nhắn nhủ: "Thất bại không đáng sợ. Thành công là phép cộng của thất bại và hành động".