• 150019182850.png
  • 1499967528767.png
1512532694364.jpg

Startups Việt Nam trên trường quốc tế: Thảo luận sau Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Toàn cầu – GES 2017

Ba đại biểu đến từ Hà Nội sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nhân Toàn cầu 2017 trong một buổi thảo luận cùng với bà Caryn R. McClelland - Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.